» دسته بندی ها: اسکریپت رپیدلنچ
FreeScript-dl با استفاده از این اسکریپت شما به راحتی میتوانید تمامی اسکریپت های موجود در سایت  را به طور مستقیم و بدون دانلود روی هاست خود بارگزاری کنید.